אם שולחן מבולגן מעיד על ראש מבולגן אינני רוצה לדעת על מה מעיד שולחן ריק.

אלמוני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
44
צפיות בציטוט