האור שאנחנו רואים בקצה המנהרה הוא פנס הרכבת הבאה ממול.

רוברט לוואל
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
12
צפיות בציטוט