מורים / גננות

לקראת סוף שנת הלימודים ותחילתה – אוסף ברכות למורים, לגננות ולצוותי המוסדות השונים בשביל לומר להם תודה אישית בצורה יפה ומיוחדת.