קיימת הנאה בהאשמה עצמית. מרגע שהאשמנו את עצמנו נדמה לנו שלזולתנו אין עוד זכות להאשימנו.

אוסקר ויילד
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
45
צפיות בציטוט