הזהר ממי שאהבתו כפי צורכו, כי בשלמת הצורך תשלם אהבתו.

רבי שלמה אבן גבירול
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט