סוד הנעורים הנצחיים הוא לחיות ביושר, לאכול במידה וכל הזמן לשקר בקשר לגיל

לוסיל בול
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
11
צפיות בציטוט