אדם ניכר בכיסו, בכוסו ובכעסו.

פרקי אבות
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-14
צפיות בציטוט