להיות צנוע באמת זה להבין כי רגש העליונות שיש לנו על זולתנו אין לו ערך אלא בעבורנו.

ברנאר גראסה
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
0
צפיות בציטוט