כל דבר שתסתיר אותו מאויבך, אל תגלהו לאוהבך.

רבי שלמה אבן גבירול
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
96
צפיות בציטוט