ההתמדה היא אם ההצלחה.

פתגם ערבי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
48
צפיות בציטוט