טוב לו לאדם לדעת מגרעותיו אך אוי לו לאדם שלא ידע מעלותיו

לא ידוע
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
12
צפיות בציטוט