אל תתעקש כנגד כעסו של מלך, או מול שיטפון הנהר.

לא ידוע
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
2
צפיות בציטוט