אדם שופט עצמו לפי הכוונות שלו; אחרים לפי ההישגים שלהם.

פרידריך ניטשה
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
13
צפיות בציטוט