זה גדול להיות גדול, אבל זה עוד יותר גדול להיות אנושי

וויל רוג'רס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
48
צפיות בציטוט