אילולא המוזיקה, החיים היו בגדר טעות

פרידריך ניטשה
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
22
צפיות בציטוט