הבריאות תלויה בזהירות יותר מאשר ברופאים.

ז'אק-בנין בוסואה
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
32
צפיות בציטוט