היופי שוכן בעיני המתבונן

גנרל לאו וואלאס
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
32
צפיות בציטוט