כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פנימית, ואינו זקוק לשום אבק של חנופה.

הרב קוק
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט