האמיץ מכונה פזיז בפי הפחדן

אריסטו
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
1
צפיות בציטוט