אנשים טובים נעשים כאלה מתוך שהם מפיקים חכמה מכישלון. מן ההצלחות אנו לומדים מעט מאוד.

ויליאם סארויאן
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט