היה מועיל, כשאתה רואה אדם ללא חיוך, תן לו את שלך.

זיג זיגלר
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט