מי שלא לומד מטעויות ישנות טועה אותן עוד פעם, מי שכן לומד מטעויות ישנות טועה טעויות חדשות.

צחי אבנור
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
18
צפיות בציטוט