מה שיפה בזיכרונות הוא שאתה יכול לבחור.

ויליאם טרבור
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
92
צפיות בציטוט