קשה – זאת אומרת אפשר.

זאב ז'בוטינסקי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
61
צפיות בציטוט