בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו.

דוד בן גוריון
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
2
צפיות בציטוט