הסבלנות היא עץ ששורשיו מרים ופירותיו מתוקים.

לא ידוע
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
17
צפיות בציטוט