אנו יכולים לרפא מכת חרב, אך לא מהלומה של הלשון.

פתגם סיני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
13
צפיות בציטוט