החופש היחיד שלנו נמצא בכלוב שאנו בנינו לעצמנו.

אלן גינצבורג
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-4
צפיות בציטוט