כל אדם חייב לראות עצמו כאילו כל העולם כולו נברא עבורו והוא מהות העולם

פרופ' חנה ספראי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
7
צפיות בציטוט