ניסן

אוריאל אופק

 פתאום הופיע יום
ניסן

 עם ריח האביב.

 חיך אליו פרפר קטן,

 הביטו בו עיני ניצן

 ושמש מסביב…

 הגן פורח לנגדי,

 יפה כאגדה.

 הנה אושיטה את ידי –

 ולקראתי פוסע גדי

מתוך ההגדה.

ברכות קשורות

17
צפיות ב
ניסן