Search
Search
Close this search box.

בדקו אם אתם יודעים עברית

לא ידוע

באחד האמשים,

לאחר מצלה הגון עם אחדים מחבריי שאיש מהם אינו סובל מ ציימנות

כיבדתי עצמי ב תחפיף הגון,

גדשתי ראשי ב תקריש משובח (כזה שלא גורם לרגשת)

וקינחתי בנדיבות באל-ריח נכרי.

הסבתי עצמי לשולחן ולאחר מיתוג ה החסן הנייד לפתחה וחיבור התקיע לחפיץ,

הפעלתי את ה רכינוע עם ה החלה החדשה.

בתום ה נעימון המוכר התחלתי גולש במרשתת (ללא גלגשת).

ידידי , שכהרגלו  טורח לשגר אליי מדי
יום ביומו תצרף של דברי דואר אלקטרוני

נגועים ב גחלת ובשאר מרעין בישין, גורם לי מדי פעם מחדש ל רגשת עקב

האילוץ לנקות את התיבה העמוסה שלי.

מה כבר לא עשיתי? סימנתי את שמו ב מצבע אדום בוהק,

הנחיתי את המסנן לבצע תקליף עמוק לשפעת החומר הנשלח ממנו,

ואפילו ניתקתי עצמי מהמרשתת – אבל דבר לא הועיל!

היום החלטתי לשתף אתכם בכך, על מנת שגם אתם תנקטו בצעדים הרתעתיים לחסימת שטף
הדואר.

אתם הבנתם את זה? נו, באמת, חברים: אתם לא מדברים עברית?

אז הנה לפניכם העדכונים האחרונים מהאקדמיה (גם כן מילה עברית…) :

בתחום הטכנולוגיה:

מעתה אל תאמרו DiskOnKey ‏, אימרו הֶחְסֵן נַיָּד.

מעתה אל תאמרו פורט ( Port‏ ) ‏, אימרו פִּתְחָה .

מעתה אל תאמרו דונגל ( Dongle ‏ ) , אימרו תְּקִיעַ .

מעתה אל תאמרו גאדג'ט, אימרו חֲפִיץ .

מעתה אל תאמרו רינגטון , אימרו נְעִימוֹן.

מעתה אל תאמרו סאגווי , אימרו רְכִינוֹעַ .

‏ומעתה אל תאמרו "יישום" או "אפ לי קציה", אלא הֶחָלָה.

להזכירכם:

תַּקְרִישׁ , ולא ג' ‏ל לשיער .

רַגֶּשֶׁת , ולא אלרגיה.

גַּחֶלֶת, ולא אנטראקס.

מַצְבֵּעַ, ולא טוש (צבע)

תַּצְרֵף, ולא פאזל.

מַצְלֶה – אדם העושה לו מנגל, "ממנגל".

יש לומר תַּקְלִיף , ולא פילינג.

יש לומר תַּחְפִּיף , ולא שמפו.

יש לומר גַּלְגֶּשֶׁת , ולא סקייטבורד.

יש לומר אַל-רֵיחַ , ולא דאודורנט .

וכן יש לומר צַיְמָנוּת , ולא אנורקסיה (ויש להדגיש שבלי ניקוד: ציימנות ).

וכמובן, מעתה אימרו מִרְשֶׁתֶת ולא אינטרנט חלילה.

ברכות קשורות

121
צפיות ב
בדקו אם אתם יודעים עברית