אבנים ולבבות

הרב קוק

יש אבנים ויש אבנים

יש לבבות ויש לבבות

יש אבנים שהם אבנים

ויש אבנים שהם לבבות

יש לבבות שהם לבבות

ויש לבבות שהם אבנים

ברכות קשורות

5
צפיות ב
אבנים ולבבות