כפי הטהרה הגופנית, במזג ובמידות, שקיטת התאווה וזיכוך החומר ולפי ההארה השכלית הבאה מרוב תורה ודעת כן יגדל כח הציור והדמיון בפעולתו.

הרב קוק
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-7
צפיות בציטוט