אנו לומדים מעט מן הניצחון והרבה מן הכישלון.

פתגם יפני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
27
צפיות בציטוט