אל תגזור שרוכים כשאתה יכול להתיר את הקשרים.

לא ידוע
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
12
צפיות בציטוט