אל תתמקח על מחיר הדגים לפני שהוצאת אותם מהמים.

פתגם סיני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
2
צפיות בציטוט