מהם חיים טובים כי אם להגשים בבגרותנו את הרהורי הנעורים.

אלפרד דה ויני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט