אתם יודעים מה פירוש להקסים? דרך לקבל תשובה חיובית בלי שהצגתם אפילו שאלה ברורה.

אלבר קאמי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט