הבערות היא השורש והגזע של הרשע.

אפלטון
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט