לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה.

רבי טרפון, מסכת אבות
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
-2
צפיות בציטוט