Search
Search
Close this search box.

היא הייתה החלום שלי. היא עשתה אותי למי שאני, ולחבוק אותה בזרועותיי היה טבעי לי יותר מהלומות לבי שלי.

וולט ויטמן
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט