הכרת תודה היא זיכרון שבלב.

פתגם איטלקי
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
18
צפיות בציטוט