אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד.

בנג'מין פרנקלין
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט