צחק על עצמך לפני שמישהו אחר יעשה זאת.

אלסה מקסוול
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
50
צפיות בציטוט