איש אינו הולך לאיבוד בכביש ישר.

אלמוני
שלחו את הפתגם לחברה או חבר
0
צפיות בציטוט