תפילת הילד

חדד בריג'יט

אלוקים שבשמים

תן בי הכוח.

לגדול ולפרוח.

דברים טובים לזכור.

דברים רעים לשכוח.

תשמרני בדרכים.

ובנתיב החיים.

האר את דרכי ממרומים.

לעולמי עולמים.

ברכות קשורות

0
צפיות ב
תפילת הילד