תודה קצרה

שיר צרויה

תודה אומרים לכל אחד,

אבל תודה כזאת אומרים רק לבן אדם מיוחד.

תודה מעמקי הלב,

שאותי אתה כל כך אוהב.

ברכות קשורות

52
צפיות ב
תודה קצרה