Search
Search
Close this search box.

עשרה דברים שאלוהים לא ישאל כשתגיע למעלה...

לא ידוע

1. אלוהים לא ישאל באיזה סוג רכב נסעת.

הוא ישאל כמה אנשים שלא היה להם רכב הסעת ברכב שלך.

2. אלוהים לא ישאל מה היה גודל הבית שלך.

הוא ישאל כמה אנשים הזמנת אל תוך הבית שלך.

3. אלוהים לא ישאל על הבגדים בארון שלך.

הוא ישאל לכמה אנשים עזרת לרכוש בגדים כשלא היה להם.

4. אלוהים לא ישאל מה גובה המשכורת שלך.

הוא ישאל האם ויתרת על האופי והערכים שלך כדי להשיג אותה.

5. אלוהים לא ישאל מה התואר שהיה לך בעבודה.

הוא ישאל האם ביצעת את עבודתך בצורה הכי טובה שיכולת.

6. אלוהים לא ישאל כמה חברים היו לך.

הוא ישאל כמה אנשים יכולים להגיד שהיית חבר שלהם.

7. אלוהים לא ישאל באיזו שכונה גרת.

הוא ישאל איך התייחסת לשכנים שלך.

8. אלוהים לא ישאל על צבע העור שלך.

הוא ישאל על האופי שלך.

9. אלוהים לא ישאל למה חזרת בתשובה רק עכשיו.

הוא יקבל אותך לשערי גן עדן בזרועות פתוחות.

10. אלוהים לא ישאל לכמה אנשים העברת את הקטע הזה.

הוא כבר יודע.

ברכות קשורות

18
צפיות ב
עשרה דברים שאלוהים לא ישאל כשתגיע למעלה...