חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מה זה יהודי?

לב טולסטוי

איזה מן יצור מיוחד הוא זה

שכל שליטי העולם וכל העמים

העליבוהו, דיכאוהו והשפילוהו, רמסוהו, רדפוהו,

שרפו והטביעו אותו ואילו הוא על אפם וחמתם ממשיך לחיות ולהתקיים

יהודי הוא אדם שמדכאיו ורודפיו

הציעו לו הכל ובלבד שיתכחש לדתו

וינטוש  את את אמונת אבותיו

אך לא הצליחו.

יהודי הוא סמל הנצח שלא יכלו להשמידו

לא טבח ולא עינויים. לא אש ולא חרב האינקוויזיציה הצליחו להכחידו.

היהודי הוא אשר בישר ראשון את דבר השם

הוא אשר זמן רב כל כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה.

עם כזה אינו יכל להיעלם

יהודי הינו נצח – הוא התגשמות הנצח

ברכות קשורות

8
צפיות ב
מה זה יהודי?