לשמור על גשרים בחיים

גרג אנדרסון

לעולם אל תשרוף גשרים.

עוד תתפלא להיווכח כמה פעמים במהלך חייך,

יהא עליך לחצות את אותו הנהר…

ברכות קשורות

2
צפיות ב
לשמור על גשרים בחיים